การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 18

บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 18       ณ สถาบันซันชิโร่ ให้แก่กองทัพบก ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ในปีนี้เป็นรุ่นที่ 18  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างทักษะและสนองตอบความต้องการในตลาดแรงงานด้านการบริการซ่อมรถยนต์ ให้มีแรงงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น         โดย พลโทสุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการ ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (นปอ.)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน   ในพิธีปิด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ร่วมกับ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานกรรมการ และนายมาซาฮิโร่ มูราโคชิ กรรมการบริหาร