นวัตกรรมกล่องดำบนรถยนต์ Data Recorder : Digital Tachograph

คุณอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบัน SANSHIRO ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ถึงนวัตกรรมกล่องดำบนรถยนต์ Data Recorder : Digital Tachograph เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น โดยจะเก็บข้อมูลการขับขี่รถของแต่ละบุคคลเพื่อนำมาปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ ให้มีความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลง และประหยัดพลังงาน นับเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการขนส่งทางบกของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

2018-01-23