สนับสนุนสถานที่และอาจารย์ฝึกอบรม ในโครงการหลักสูตร N-Step 1 (Body) รุ่นที่ 3

บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานซ่อมตัวถังรถยนต์ ให้แก่ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้เปิดหลักสูตรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (Body&Paint) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของนิสสันให้มีศักยภาพและมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันฝึกอบรมซันชิโร่

2017-07-25

คุณอรรถการ ตฤษณารังสี และคุณมาซาฮีโร่ มูราโคชิ ผู้บริหารบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

การสาธิตการใช้เครื่องกระตุก YASHIMA YS-30

 

การซ่อมชิ้นงานด้วยค้อนเคาะ

 

การสาธิตการใช้เครื่องเชื่อมสปอท TELWIN INVERSPOTTER14000 AQUA

 

ผู้บริหารและคณะอาจารย์ พร้อมทั้งผู้เข้าฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกัน