กล่องดำ

อุปกรณ์อัจฉริยะ ที่รวมไว้ซึ่งสองอุปกรณ์ในหนึ่งเดียว คือกล่องดำสำหรับบันทึกพฤติกรรมการขับรถและระบบ GPS เพื่อการติดตามรถอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของภาคธุรกิจขนส่งด้านการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ทันที 10%-30%

ติดต่อเซล์