ข้อมูลบริษัท

บริษัทเวิร์ดคลาส สปิริท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลากว่า 35 ปี โดย คุณเคอิอีชิ ยามาดะ , คุณทาคาชิ มิกิ และคุณมาซาฮิโร มูราโคชิ ต่อมาปี พ.ศ.2538 ได้จัดตั้งสาขาในประเทศไทย ชื่อ บริษัท เวิล์ดคลาส วิชั่น จำกัด โดยมีคุณอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องดึงตัวถังรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อธุรกิจดำเนินไปด้วยดีจึงพัฒนารูปแบบให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับความเจริญเติบทางเศรษฐกิจในอนาคตและเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ใกล้ชิด และครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัท เวิลร์ดคลาส สปิริท(ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดเครื่องดึงตัวถังรถยนต์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นด้วยเล็งเห็นความต้องการตลาดในสินค้าห้องพ่น-อบสี จึงได้จัดตั้งบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี 2543 เพื่อเป็นตัวแทนและจำหน่ายห้องพ่น-อบสี ซันชิโร่ ซึ่งเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งในประเภทธุรกิจเดียวกัน และในปี 2545 ได้จัดตั้งบริษัท สยามไดอิจิ ออโต้รีบิลด์ จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม

บริษัทเวิล์ดคลาส สปิริท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายห้องอบ-พ่นสีและเครื่องดึงตัวถังรถยนต์ ภายใต้ตราสินค้า “ซันชิโร่” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกชิ้นส่วนออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ตัดเจาะด้วยเครื่องมือคุณภาพสูงสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพ แข็งแรงทนทานและได้รับมาตรฐาน Ptec