รับสมัครพนักงาน ด่วน !!!!!!!!!!
คุณสมบัติ ดังนี้ - เพศชาย /หญิง - อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิ ปวช./ปวส.ขึ้นไป  สาขา บัญชี ,การเงิน ,การจัดการ - สามารถใช้โปรแกรม Ms,office Word... อ่านต่อ