ห้องพ่นอบสี

ห้องพ่นอบสี SANSHIRO มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ พร้อมด้วยระบบความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเซล์
โบชัวร์ ห้องพ่นอบสี SANSHIRO ดาวโหลด
คู่มือการใช้ห้องพ่น-อบสี SAN 750 Heater ดาวโหลด
คู่มือบำรุงรักษาห้องพ่นอบสี ดาวโหลด