เครื่องดึงตัวถัง SANSHIRO

ชุดเครื่องดึงตัวถังรถยนต์ TARO SET ติดตั้งง่าย ทำงานได้รวดเร็ว สามารถติดตั้งตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุง สามารถเพิ่มผังขยายได้ตามความต้องการและปริมาณการทำงาน เสาดึงสามารถหมุนทำงานได้รอบ

ติดต่อเซล์
โบชัวร์ รางดึงตัวถังรถยนต์ SANSHIRO ดาวโหลด
คู่มือการใช้ชุดรางดึงตัวถังรถยนต์ Taro ดาวโหลด